Work with us


Research & Data Analysis

What we do

About data analysis


Najbolji način da saznate ključne informacije za pokretanje novog pothvata jest napraviti dobru analizu tržišta. Poznavanje tržišta neophodan je preduvjet u izradi kvalitetnog marketinškog plana. Nadalje, kvaliteta poslovnih odluka koje donosite, izravno ovisi o kvaliteti informacija kojima raspolažete.

Istraživanje tržišta nam pruža potporu pri donošenju marketinških odluka. Prema jednostavnoj definiciji, istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka, u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje marketinških odluka o upravljanju marketingom.

Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organiziranje i kontrolu procesa poslovanja. Istraživanje tržišta nam omogućuje da donosimo ključne odluke na osnovu vjerodostojnih informacija koje dobijemo istraživanjem, kao i rješavanje problema i prepreka na putu do uspjeha u poslovanju. Neophodnost istraživanja tržišta se ogleda u tome što se rizik nikada u potpunosti ne može eliminirati, upravo zbog toga se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donošenja poslovnih odluka. Poduzeće se odlučuje na istraživanje tržišta samo u onim slučajevima kada ne raspolaže sa dovoljno informacija koje su neophodne da se donese ključna odluka.

Istraživanje tržišta služi za:

 • Opisa tržišta
 • Analizu i evaluaciju tržišta
 • Odabir konkretnih akcija koje će poduzetnik provesti, kao i evaluacija rezultata tih akcija.
 • Istraživački proces uključuje faze:

Definiranje problema, odnosno cilja istraživanja

 1. Prikupljanje i vrednovanje sekundarnih podataka
 2. Dizajniranje primarnog istraživanja
 3. Prikupljanje primarnih podataka
 4. Obrada, analiza i interpretacijaprikupljenih podataka
 5. Sastavljanje izvješća istraživanja
Brand development

Definiranje cilja istraživanja

Event management

Prikupljanje sekundarnih podataka

Music management

Dizajniranje primarnog istraživanja

Wedding planning

Prikupljanje primarnih podataka

Digital development

Obrada, analiza i interpretacija prikupljenih podataka

Creativity

Sastavljanje izvješća istraživanja

Definiranje cilja istraživanja

Definiranje problema

Definiranje problema je prvi i najvažniji korak u procesu istraživanja. Ono je neophodno da bi se mogle sagledati prikupljene informacije. Definiranje problema obuhvaća ciljeve koji se žele ostvariti prikupljanjem, ograničenja koja su obično u vidu novca i vremena, pretpostavke o faktorima i situacijama koje će pojednostaviti problem te mjere uspjeha koje predstavljaju kriterije ili standarde korištene za ocijenu prjedloga rješenja problema. Prilikom definiranja potrebno je izvršiti razvoj pitanja na koje se trebaju dobiti odgovori. Pitanja se obično formuliaju kao hipoteze koje predstavljaju odgovor na problem istraživanja.

Prikupljanje podataka se može rasporediti u dva tipa podataka i to primarne i sekundarne. Sekundarni podaci su informacije koje se dobiju iz nekog drugog izvora (unutrašnjeg ili vanjskog). Unutrašnji izvori su zapisi, datoteke i razni izvještaji a vanjski su biblioteke, organi uprave, privredne komore, banke, statistike, itd. Prednosti sekundarnih podataka su ti što je neko drugi umjesto vas prikupio podatke i uštedio vam vrijeme, novac i napor prikupljanja podataka. Nedostaci su što su takvi podaci često zastarjeli.

Prikupljanje sekundarnih podataka

Sekundarni podaci su informacije dobivene iz nekog drugog izvora – unutrašnjeg ili vanjskog. Unutrašnji izvori podataka obuhvaćaju podatke koji se odnose na situaciju unutar poduzeća, dok se vanjski izvori odnose na rezultate PEST analize koja obuhvaća sljedeće faktore:

 1. Politički (političko ustrojstvo, zakoni i propisi, pravne promjene …)

 2. Ekonomski (opći ekonomski okvir, gospodarska stabilnost, bankovna i porezna politika …)

 3. Sociološko-demografski (npr. stupanj obrazovanja stanovništva na lokalnom području, postojeći društveni stavovi)

 4. Tehnološki – Dostupnost adekvatnih tehnologija.

Ostali vanjski izvori koje obavezno uključujete u istraživanje:

 1. Konkurenti – identifikacija njihovih proizvoda i usluga (cijena, kvaliteta, pogodnosti koje nude …).

 2. Dostupnost dobavljača, odnosno barijere ulaska i izlaska s pojedinog tržišta.

 3. Potrošači – ponašanje, dosadašnje navike, mišljenja, stavovi, motivi kupnje.

 4. Priroda potreba koju proizvod ili usluga moraju zadovoljiti.

 5. Opsežnost potražnje za proizvodom/uslugom.

Prikupljanje sekundarnih podataka
Dizajniranje primarnog istraživanja

Dizajniranje istraživanja

Dizajn istraživanja je plan, struktura i strategija istraživanja napravljena da odgovori na probleme i pitanja istraživanja. Vrlo je važan korak jer se u njemu određuje kako će se istraživanje provesti. Pruža sigurnost da će put istraživanja donijeti važeću i pouzdane rezultate. Funkcija dizajna istraživanja očituje se u razvoju procedura koje pomažu pri odgovaranju na pitanja istraživanja.

Prikupljanje primarnih podataka

Primarni podaci su oni koji se odnose specifično na vas, odnosno na vašu buduću tvrtku ili obrt.

Prikupljanje primarnih podataka
Obrada, analiza i interpretacija prikupljenih podataka

Analiza podataka

Analiza podataka se obično vrši kvalitativno i kvantitativno. Stoga informacije o ponašanju, stavovima i potrebama potrošača koje prikupljamo i analiziramo mogu biti kvalitativne i kvantitativne.

Kvantitativni podaci o ponašanju, stavovima i potrebama potrošača

Istražujemo koje proizvode/usluge kupci preferiraju i zašto, kao i gdje, kada i po kojoj cijeni bi ih kupili. Da bi se došlo do ovih informacija trebamo velik broj kupaca koji bi dali informacije. Način provođenja ovakvog istraživanja može biti i telefonski.

Kvalitativni podaci o ponašanju, stavovima i potrebama potrošača

Istražujemo zašto se kupac odlučuje na kupnju pojedinog proizvoda/usluge, što zna o tom proizvodu u trenutku odluke, koliko razumije prednosti pojedinog proizvoda, kao i njegove pretpostavke o proizvodu. Ovo istraživanje može se napraviti organiziranjem fokus grupa, gdje su prisutni 6 do 8 ljudi, koji iznose svoje stavove na vaša (pažljivo odabrana i kontrolirana) pitanja.

Zaključak istraživanja

Na neki način zaključak je jedan od najvažnijih dijelova istraživanja jer se kroz njega iskazuju saznanja i zaključci izvučeni iz cjeloukupnog istraživanja.

Sastavljanje izvješća istraživanja

All you need is

Secure Database


Kad napokon identificiramo procese, detaljno ih analiziramo – od općeg opisa procesa, osobnih podataka koji se obrađuju, svrhe obrade podataka, voditelje i izvršitelje obrade, primatelje podataka, sustave koji se koriste za obradu, uloge sudionika u obradi podataka i sve ostalo što je potrebno kako bi se evidentirao proces i omogućilo daljnje unapređenje upravljanja podacima, sigurnosti podataka i na kraju smanjenje količine podataka koji se obrađuju. Sve se to nalazi u završnom izvještaju u obliku preporuka što napraviti kako biste uskladili procese s GDPR-om. GDPR je samo još jedan akt koji ukazuje na važnost upravljanja procesima u organizacijama. Unaprijediti procese bez njihove analize je moguće, ali ti napori imaju ograničen rezultat i uglavnom se svode na poboljšanja na razini radnog mjesta. Da bi se procesi doista unaprijedili, važno je shvatiti njihovu svrhu. Velik broj procesa koji se danas provode često su naslijeđe iz nekih prošlih vremena i nisu nužni za današnje poslovanje.

Tek iz dokumentiranih procesa moguće je vidjeti kako bismo ih mogli poboljšati i unaprijediti te koji su koraci suvišni jer proces može funkcionirati i bez njih. Kad su procesi dokumentirani, onda je i implementacija IT sustava koji podržavaju te procese lakša. Informatizacija procesa omogućava znatno detaljnije snimanje procesa pa je lako vidjeti koji koraci koliko traju, gdje se stvaraju redovi i koja su uska grla.

Advert
Social
Content
Development
Creativity
Beloved